Affärsplan

Alla företag behöver en affärsplan, men den ser naturligtvis väldigt olika ut för olika företag. Många små enmansföretag har sin affärsplan i huvudet, de vet klart och tydligt vad som är deras riktning och mål och de är nöjda så. Men för många andra räcker det inte, deras företagande kräver olika samarbeten, investeringar, har lång startsträcka osv osv och då är affärsplanen oerhört viktig. Den kan se väldigt olika ut beroende på bransch, nystart eller expansion mm, här är några exempel på vad en affärsplan kan innehålla:

Företagets vision. Vad vill vi erbjuda, hur och till vilka?

Var geografiskt vill vi göra detta?

Finns behovet av det vi vill erbjuda?

Hur ser konkurrensen ut?

Mål i kvantitet och kvalitet på kort och lång sikt.

Hur vill vi uppfattas?

Vilka investeringar behöver göras? Hur finansierar vi dem?

Vilka risker ställs vi inför? Vilka är vi beredda att ta?

Vilka avkastningskrav har vi och eventuella externa finansiärer?

Vilken kompetens behöver vi tillgång till? Internt eller externt?

Om vår tidplan inte håller, hur länge klarar vi oss. Vilka krisåtgärder bör vi ha en

plan för redan nu?