Omstruktureringar

Många företag förändras under resans gång. Det kan bland annat vara på grund av expansion, nedgång på marknaden, behov uppstår av att bryta isär eller lägga ihop olika delar av verksamheten, det ska komma in nya delägare eller en delägare vill bli utköpt. Vi hjälper dig med en konsekvensanalys, upprättande av plan och genomförande. Ibland behövs ett byte av företagsform, ibland behöver ett holdingbolag eller systerföretag bildas för att skapa förutsättningar för framtiden, ibland behöver istället två företag fusioneras, dvs ett företag går upp i ett annat.