Deklarationer

Om du driver aktiebolag ska en inkomstdeklaration INK2 lämnas in till Skatteverket sedan bokslut och årsredovisning färdigställts. Grunden för INK2 är årsredovisningen, men här anger man också bland annat vilka kostnader som inte är avdragsgilla, intäkter som inte är skattpliktiga, bolagets pensionsinbetalningar som det ska betalas löneskatt på mm. Du som är aktieägare i ett fåmansföretag (enkelt beskrivet som ägarlett företag) ska i din privatdeklaration lämna en blankett K10 där man räknar fram ditt gränsvärde för lågbeskattad utdelning (20% i skatt), anger om du fått utdelning från företaget under året och om det skett en förändring av ditt aktieinnehav. Den här bilagan upprättar vi åt dig. Om du driver enskild näringsverksamhet eller handelsbolag deklarerar du din inkomst i din vanliga inkomstdeklaration INK1 på en särskild bilaga som vi upprättar åt dig. Din resultatandel från verksamheten tas upp och justeringar görs för det som inte är avdragsgillt eller skattepliktigt. Dina egna pensionsinbetalningar och eventuella poster avseende periodiseringsfond och expansionsmedelsfond görs bara här i deklarationen och inte i bokföringen och bokslutet för själva företaget.