Intern & extern redovisning

Intern redovisning är själva grundbokföringen med avstämningar, rapporter och andra underlag som företaget behöver för att kunna fatta beslut kring den fortsatta driften av verksamheten. Här lägger vi grunden för att skapa så enkla och effektiva rutiner som möjligt så att vi har lätt att ta fram underlag inför de interna beslut som behöver fattas. Genom den digitalisering som utvecklats alltmer under senare år har nya möjligheter skapats för att arbeta med bokföring på ett enklare och effektivare sätt. Vi uppmuntrar våra kunder att arbeta digitalt men har stor respekt för att det inte passar alla.

Extern redovisning avser rapportering enligt lag för att intressenter, eventuella samarbetspartners och andra ska kunna bedöma företaget och fatta beslut utifrån det. Den vanligaste formen av rapportering är årsredovisning och för större företag även delårsrapporter.