Företagsnyheter

RSS Företagsnytt

 • Rapporter till Fora 13 januari 2022
 • Kompensation för höga elpriser 13 januari 2022
 • Kontrolluppgift (KU20) – ränta från fåmansföretag 13 januari 2022
  Ett fåmansföretag har betalat ut ränta under 2021 till en delägare som har lånat in pengar i bolaget. Måste en KU 20 skickas in till Skatteverket även om räntan och skatteavdraget tagits upp på arbetsgivardeklarationens huvuduppgift?
 • Coronastöd återinförs 13 januari 2022
  Regeringen har tidigare meddelat att de avser att återinföra flera stöd för företag med anledning av pandemin. Det är omsättningsstöd, omställningsstöd och utökad möjlighet till anstånd med betalning av skatter. Nu meddelar man att omställningsstödet och omsättningsstödet även kommer att gälla för februari 2022.
 • Skatteavdrag på ränta 11 januari 2022
  Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom ihåg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.
 • Nya lagar 2022 11 januari 2022
  En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2022. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.
 • Dags för kontrolluppgifter 11 januari 2022
  Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2021 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast 31 januari 2022.
 • Definition av dotterbolag – lönebaserad utdelning på K10:an 11 januari 2022
  Vad menas med dotterbolag vid beräkning av löneunderlaget på K10:an? När uppkommer ett moder – /dotterförhållande?
 • Skattereduktion för inventarier vid ombildning 11 januari 2022
  En enskild näringsidkare köpte en maskin i oktober 2021 som används i näringsverksamheten. I början av 2022 kommer hela näringsverksamheten att överlåtas genom en ombildning till ett eget aktiebolag. Har de rätt till skattereduktion för maskinen?
 • Omställning– och omsättningsstöd – januari 2022 11 januari 2022