Srf auktoriserad byrå

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning. De är remissinstans i en mängd frågor rörande företagande och har en omfattande informations och utbildningsverksamhet. Genom att anlita en Srf auktoriserad byrå säkerställer du att ditt företags angelägenheter hanteras enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen. En Srf auktoriserad byrå är försäkrad genom förbundet, kvalitetsgranskas och kan dras inför Srf’s disciplinnämnd. En Srf auktoriserad byrå har minst en auktoriserad redovisningskonsult per fem anställda.

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult har krav på sig att inom varje treårsperiod fullgöra minst 60 tim aktualitetsutbildning inom redovisning, beskattning och övriga områden för att bibehålla sin auktorisation.