Bokslut

När företagets bokslutsdatum har passerat är det dags att sammanställa alla siffror i ett bokslut per det datumet. Här görs också alla bokslutsdispositioner avseende periodiseringsfonder, överavskrivningar och annat som påverkar underlaget för företagets skatt. När alla siffror är klara görs en ytterligare sammanställning i ett årsbokslut eller i en årsredovisning, det är företagsformen och storleken på företaget som avgör vad som gäller för ditt företag. Om du har ett företag med revisor ser vi till att revisorn får materialet de behöver för att göra sin granskning. Om ditt företag upprättar årsredovisning ser vi sedan till att den rapporteras in till Bolagsverket. Årsbokslut behöver inte skickas in.

Extern redovisning avser rapportering enligt lag för att intressenter, eventuella samarbetspartners och andra ska kunna bedöma företaget och fatta beslut utifrån det. Den vanligaste formen av rapportering är årsredovisning och för större företag även delårsrapporter.